Pielgrzymka Kleryków na Jasną Górę

„W sercu Jezusa, w sercu Maryi”

Pod takim hasłem, w dniach 17-18 kwietnia odbyła się V Ogólnopolska
Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę. Rozpoczęcie (zawiązanie wspólnoty) nastąpiło w Kaplicy Obrazu Jasnogórskiego, podczas wtorkowej modlitwy apelowej.

W środę, alumni wraz z formatorami, zgromadzili się w katedrze
częstochowskiej, gdzie wysłuchali konferencji, w której metropolita łódzki,
ks. abp. Grzegorz Ryś, odwołując się do hasła pielgrzymki podkreślił,
że jarzmo życia kapłańskiego powinno być przyjmowane z miłością.
Kleryka powinna charakteryzować pokora i otwartość w realizowaniu
swojego powołania.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu, pątnicy przeszli w procesji
alejami do bazyliki na Jasnej Górze, gdzie na zakończenie
uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył Sekretarz
Kongregacji ds. Duchowieństwa, ks. abp. Jorge Carlos Patron Wong.

Tekst: Szczepan J. Kowalski OFM
Zdjęcia: Borys J. Soiński OFM