Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej - Kolędy

Wydarzeniem, które w ostatnim czasie wywarło duży wpływ na środowisko artystyczne jak i społeczne, był „Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej – Kolędy”, który odbył się
w niedzielę 19 stycznia 2020 roku w kościele
pw. Wszystkich Świętych w Brusach.
Był pierwszym akcentem zbliżających się 2 lutego br. wyjątkowych uroczystości 100. rocznicy powrotu Polski na Pomorze, a w tym także miasta Brusy.

Głównym organizatorem festiwalu był o. Arkadiusz Mirosław Czaja franciszkanin, były artysta polskiej estrady, przy współpracy
z ks. Janem Flaczyńskim, Proboszczem Parafii
w Brusach, burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim oraz Wspólnotą Rodziców Ministrantów Klubu Sportowego OMKS
z Orlika.

Festiwal rozpoczął się Mszą Świętą o godz. 11.00, w której uczestniczyło dziewięciu kapłanów, pod przewodnictwem ks. Andrzeja Węsierskiego, natomiast homilię wygłosił
ks. Jan Flaczyński. Eucharystię sprawowano
w intencji chórzystów i ich Rodzin, w której uczestniczyli członkowie wszystkich prezentujących się grup oraz licznie zgromadzeni parafianie, którzy wypełnili świątynię do ostatniego miejsca. W czasie festiwalu wystąpiło siedem chórów i grup śpiewaczych: „Schola Dzieci z Parafii pw. Wszystkich Świętych” w Brusach pod kierunkiem Anny Stoltmann; „Chór Dzieci i Młodzieży Sereno” ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łochowie k. Bydgoszczy pod kierunkiem dyrygent Izabeli Wiśniewskiej; „Chór Dzieci i Rodziców Stokrotki” z Parafii pw. Świętego Marcina
z Tours w Sierakowicach pod kierunkiem Danuty Fiedoruk; „Chór Parafialny Lutnia”
z Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach pod kierunkiem Kazimierza Wierzchowskiego; „Chór Męski Chorał” z Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Morągu pod kierunkiem Jerzego Mudry; „Chór Parafialny Oremus”
z Parafii franciszkańskiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie pod kierunkiem dyrygent Honoraty Siergun oraz Zespół folklorystyczny „Warmianki” z Miłakowa pod kierunkiem Jerzego Mudry. Łącznie wzięło udział blisko 300 chórzystów z Polski. Koncert prowadził Paweł Burczyk – znany i ceniony aktor teatralny i filmowy. Organizatorzy postanowili wyróżnić pierwszym miejscem wszystkich występujących. Podczas festiwalu usłyszeć można było najpiękniejsze kolędy. Była to duża radość i niespodzianka dla wszystkich i duchowa uczta dla tak licznie zgromadzonej
w bruskim kościele słuchaczy. Wydarzenie to odbiło się dużym echem w Polsce.

 

Beata Bruska – Włosek

zdjęcia

Brusy