Pogrzeb

śp. O. Feliksa Stanisława


Chwiłkowskiego OFM

Dnia 6 października 2020 we Wronkach odbyła się uroczystość pogrzebowa śp. o. Feliksa Chwiłkowskiego.
Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył oraz homilię wygłosił o. Prowinicjał Bernard Marciniak OFM, a obrzęd pogrzebu poprowadził wikariusz prowincjalny o. Filemon Janka OFM.
W pogrzebie uczestniczyło około 50 kapłanów, wiele sióstr zakonnych z domów, w których posługiwał ś.p o. Feliks, a także wiele osób które były związane ze zmarłym współbratem.
Ciało naszego zmarłego brata spoczęło na cmentarzu parafialnym we Wronkach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie +

 

 

O. Feliks Stanisław Chwiłkowski OFM był synem urzędnika celnego, Antoniego i Władysławy Durczyńskiej, urodził się 14.02.1932 r. w miejscowości Dębno Polskie, pow. Rawicz, woj. wielkopolskie, w parafii pw. Chrystusa Króla w Rawiczu, archidiec. poznańska. 

W roku 1939 rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Jutrosinie. Nauka odbywała się w języku niemieckim. Do tej szkoły uczęszczał tylko cztery miesiące. Naukę przerwało wysiedlenie całej rodziny do Generalnego Gubernatorstwa, do miejscowości Wrzawy, pow. Tarnobrzeg w woj. krakowskim. Tutaj kontynuował naukę w szkole powszechnej i ukończył pięć klas. Tu też w 1941 r. przystąpił do Pierwszej Komunii św., a rok później przyjął sakrament bierzmowania.

Po II wojnie światowej wrócił w rodzinne strony i zamieszkał
z rodzicami w Nadstawach k. Rawicza. W pobliskim Jutrosinie ukończył szkołę podstawową. Po niej kontynuował naukę
w Kolegium Franciszkanów w Nysie (Małe Seminarium), które ukończył egzaminem maturalnym. Po małej maturze (po IX klasie) wstąpił do Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach. Dnia 15.09.1949 r. rozpoczął nowicjat w Kobylinie przyjmując strój zakonny
i przybierając imię Feliks. Dnia 16.09.1950 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno – teologiczne odbył w Opolu
i Katowicach -Panewnikach w latach 1950-1955. Śluby wieczyste (uroczystą profesję) złożył dnia 16.09.1953 r. w Katowicach – Panewnikach na ręce o. prowincjała Tytusa M. Semkło.  Święcenia kapłańskie przyjął również w Panewnikach dnia 9.04.1955 r. przez posługę ks. bpa  Bernarda Czaplińskiego, sufragana Chełmińskiego. 

Po święceniach został skierowany do pracy w Poznaniu, gdzie w1966 r. otrzymał nominację na misjonarza ludowego. W latach 1968 – 1974 r. był gwardianem we Wschowie. W następnych latach był wikarym domu i misjonarzem w Osiecznej (1974-1977), wikarym i ekonomem klasztoru we Wronkach (1977-1983), wikarym i ekonomem w Osiecznej oraz spowiednikiem nowicjuszy w Jarocinie (1983-1986), gwardianem i ekonomem klasztoru w Wieluniu (1986-1991). 

Dnia 19.03.1991 r. wstąpił do utworzonej wtedy nowej prowincji pw. św. Franciszka z Asyżu. W nowej prowincji był wikarym domu w Woźnikach (1991-2003). Od 2003 r. przebywał
w klasztorze we Wronkach w charakterze spowiednika, przez pewien czas także wikarego domu, spowiednika studentów – alumnów miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego.

O. Feliks Chwiłkowski wygłosił wiele misji i rekolekcji.
Był poszukiwanym spowiednikiem ludzi świeckich, sióstr zakonnych i kleryków. Był asystentem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ojcem duchownym w dekanatach archidiec. poznańskiej: wronieckim i rydzyńskim oraz dekanacie wieluńskim w diecezji częstochowskiej.

Ostatnie lata – aż do śmierci – przebywał w klasztorze we Wronkach.

O. Benigny Zbig. Piechota OFM

śp. o. Feliks OFM

Wronki