Poświęcenie

nowej czytelni

w Poznaniu

20 sierpnia, we wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux,
doktora Kościoła, wybitnego średniowiecznego intelektualisty
i męża stanu, obchodzący w tym dniu swoje imieniny zakonne, Minister Prowincjalny, o. Bernard Marciniak, dokonał uroczystego otwarcia nowej Czytelni Biblioteki Głównej Prowincji św. Franciszka z Asyżu.
Wśród zgromadzonych gości, przybyłych na tę uroczystość
z kraju i zagranicy, znaleźli się min. prowincjałowie o. Alan Brzyski z Prowincji św. Jadwigi z Wrocławia oraz o. Teofil Czarniak z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Krakowa

Czytelnia, zlokalizowana w byłej Sali Gdańskiej poznańskiego klasztoru, sąsiadującej z najstarszą szkołą świecką w Polsce, Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny, oprócz pięknych widoków tego historycznego miejsca, oferuje Czytelnikom bogaty księgozbiór podręczny oraz dostęp do wielu dzieł historycznych myślicieli franciszkańskich
z św. Bonawenturą i bł. Janem Dunsem Szkotem na czele,
a także cały szereg rzadko występujących w katalogach polskich bibliotek naukowych, franciszkańskich wydawnictw ciągłych. 

W nowo otwartej czytelni znalazła też swoje miejsce ocalona
ze zlikwidowanego już w ostatnich dniach franciszkańskiego klasztoru w Toulouse we Francji, i przywieziona do Poznania przez Ministra Prowincjalnego, bogata kolekcja dzieł z dziedziny patrystyki, z pełnym, dziewiętnastowiecznym wydaniem Patrologia Latina i Patrologia Graeca, J. P. Migne’a oraz Sources Chretiennes. 

Czytelnicy spoza wspólnoty zakonnej chcący skorzystać
z Czytelni, mają taką możliwość (z uwagi na szczególny charakter miejsca, jakim jest klasztor), po uprzednim skontaktowaniu się drogą mailową, i ustaleniu godzin wizyty.

p. Wojciech Zachariasz

zdjęcia

Poznań