poszukiwanie miejsc

pochówku

Sióstr Katarzynek

Trwa proces beatyfikacyjny sióstr ze Zgromadzenia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, które zostały zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 roku na terenie dzisiejszej Polski. Miejsca pochówku zamordowanych zakonnic znajdują się w różnych miejscach naszej Ojczyzny.

Całością prac poszukiwawczo-badawczymi kieruje
o. dr Arkadiusz Czaja franciszkanin, mianowany przez ks. Arcybiskupa Warmińskiego Józefa Górzyńskiego, Delegatem Ds. Sług Bożych Zgromadzenia Świętej Katarzyny w Polsce.

Prace te wymagają dużej dokładności i zastosowania nowoczesnych technik badawczych. Dlatego w czynnościach poszukiwawczych uczestniczą najlepsi specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej Biura Poszukiwań i Indentyfikacji pod kierunkiem zastępcy dyrektora Andrzeja Cisek.

Jedną z pierwszych poszukiwanych i odnalezionych męczennic została s. Charitina Jadwiga Fahl, wikaria generalna zgromadzenia, zamordowana w czerwcu 1945 roku w Gdańsku. Pozostało jeszcze do odnalezienia miejsc pochówku 6. sióstr, które są pochowane na dawnym cmentarzu, a obecnie parku, przy szpitalu miejskim oraz na cmentarzu w Ornecie. „Siostry katarzynki oddały swoje życie w obronie wiary chrześcijańskiej, a także w obronie osób napadniętych przez żołnierzy Armii Czerwonej, broniąc ich życia, godności i czystości. Ich heroizm jest dla nas przykładem miłości do Boga i człowieka” – stwierdził o. Arkadiusz Czaja. „Należy podkreślić, że w ostatnich miesiącach wojny życie straciły aż 102. zakonnice Zgromadzenia Świętej Katarzyny. W tym 16. z nich w okolicznościach, które wskazują na ich męczeństwo, stąd nasze starania o uznanie ich za błogosławione” – mówi s. Angela Krupińska CSC Wikaria Prowincji Polskiej.

Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny, zostało założone w 1571 roku przez błogosławioną Reginę Protmann z Braniewa. Siostry prowadzą czynną działalność apostolską obok życia kontemplacyjnego, zgodnie z charyzmatem założycielki polegającym na pracy przy kościele, dla Kościoła. Od początku istnienia zgromadzenia zakonnego siostry posługują
w szpitalach i domach pomocy oraz w domach dziecka.

Red. Bożenna

zdjęcia

Warmia