Probacja – Dursztyn

W dniach od 1 do 14 lipca, 20. braci należących do pięciu prowincji franciszkańskich wzięło udział w probacji, która – po okresie kilkuletnie formacji początkowej w Zakonie – jest czasem przygotowującym młodych zakonników do złożenia profesji wieczystej. Z naszej Prowincji udział w tym przygotowaniu wzięło czterech alumnów: br. Wojciech, br. January, br. Ksawery i br. Szczepan.

Czas wypełniony modlitwą oraz wykładami formacyjnymi odbywał się w Dursztynie, położonym w Pieninach Spiskich na wysokości ok. 750 m n.p.m.

Podczas tego dwutygodniowego spotkania zaproszeni prelegenci wprowadzili bracia w tajniki komunikacji braterskiej, posługi wśród ubogich i umierających, czy też duszpasterstwa młodzieży. Nie zabrakło również tematyki związanej z prawnym aspektem zakonnych ślubów i dojrzałym przeżywaniem seksualności.

Ważną częścią probacji była wspólna rekreacja oraz zwiedzanie bardzo interesującej okolicy.  Z racji miejsca odbywania probacji pojawiła się  także doskonała okazja do długich wędrówek po tatrzańskich szlakach.

Bogu niech będą dzięki za każdego brata oraz piękny i owocny czas międzyprowincjalnej probacji.

 

Szczepan Kowalski OFM