Promocja Pięcioksięgu

po kaszubsku

Pokój i dobro!

Dnia 4. listopada 2019 r. w Gdańsku-Oliwie odbyła się promocja wydania Pięcioksięgu przetłumaczonego przez o. Adama Sikorę z języka hebrajskiego na język kaszubski. Pierwsza część promocji, mająca charakter sympozjum naukowego odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Gdańskiej i składała się z pięciu referatów dotyczących kaszubskich tłumaczeń tekstów Pisma Świętego. Z naszej prowincji  referaty wygłosili: o. Wikariusz dr Filemon Janka i o. prof. Adam Sikora. Okoliczne słowo skierował również do uczestników sympozjum, o. Prowincjał dr Bernard Marciniak. Wśród honorowych gości obecni byli m.in.  ks. Biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński oraz prof. Edmund Wittbrodt, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Prezes Zrzeszenia podsumowując sympozjum, powiedział: „Jest to kolejne tłumaczenie zaistniałe w kulturze światowej grupy ksiąg Starego Testamentu na język, w którym nie istniało dotychczas tłumaczenie, spełniające wymogi stawiane tekstom tego rodzaju. Dołączyło do liczby istniejących już przekładów, stanowiąc jednocześnie świadectwo osobistej wiary tłumacza, jak i tego warsztatu, porównywalnego z najlepszymi warsztatami mistrzów translatoryki biblijnej”. Po części sympozjalnej, druga część promocji odbyła się w katedrze oliwskiej. Rozpoczęła się ona Mszą św. z oprawą w języku kaszubskim, a następnie prezentacją Pięcioksięgu przez o. Adama i p. Danutę Pioch – przewodniczącą Rady Języka Kaszubskiego. Po prezentacji nauczyciele języka kaszubskiego wręczyli o. Adamowi przyznany przez nich Ryngraf Witosława. Całości dopełniła muzyka na słynnych organach oliwskich i wykonanie przez artystów kaszubskich psalmów przetłumaczonych również przez o. Adama. Promocję Pięcioksięgu zorganizowało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a patronat honorowy nad nią objął Arcybiskup Gdański Sławoj Leszek Głódź oraz nasza Prowincja św. Franciszka z Asyżu.
zdjęcia: GOŚĆ NIEDZIELNY

 

zdjęcia

gdańsk