Zarząd Prowincji św. Franciszka

prowincjał

Prowincjał: o. dr Bernard Jarosław Marciniak OFM

Ojciec dr Bernard Jarosław Marciniak OFM, urodzony we Wschowie (woj. lubuskie) 15.03.1978 roku. Studiował w WSD franciszkanów we Wronkach. Po święceniach kapłańskich (2003) przez rok był wikariuszem parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Jarocinie. W latach 2004– 2006 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2006-2011 studiował literaturę i teologię wczesnochrześcijańską w Istituto Patristico „Augustinianum” na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Od 2011 do 2018 roku był rektorem Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Jest wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego franciszkanów we Wronkach. Wykłada język łaciński, język grecki, język włoski, patrystykę i aleksandryjską interpretację Biblii oraz dialog chrześcijańsko-żydowski. Od 2012 do 2016 roku sprawował urząd definitora Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu. Od 2013 do 2016 roku pełnił funkcje dyrektora Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, a od 2014 do 2016 roku również funkcję dyrektora Franciszkańskiego Technikum w Toruniu. 12 maja 2016 roku został wybrany Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych-Franciszkanów w Polsce. Jest Konsultorem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. W 2017 roku został wybrany prezesem Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce oraz prezesem Konferencji Północno-słowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych. 26 października 2017 roku w Barcelonie został wybrany prezesem Unii Franciszkańskich Prowincjałów Europy (Unio Fratrum Minorum Europae).

filemon

Wikariusz: o. dr Filemon Tadeusz Janka OFM

Definitorzy:

o. prof. UAM dr hab. Borys Jacek Soiński OFM

o. mgr Daniel Zbigniew Szustak OFM

o. mgr Makary Krystian Warmuz OFM

o. mgr Sylwester Przemysław Brzeziński OFM

o. dr Jozue Marcin Misiak OFM