Zarząd Prowincji św. Franciszka

prowincjał

Prowincjał: o. dr Bernard Jarosław Marciniak OFM

Ojciec dr Bernard Jarosław Marciniak OFM, urodzony we Wschowie (woj. lubuskie) 15.03.1978 roku. Studiował w WSD franciszkanów we Wronkach. Po święceniach kapłańskich (2003) przez rok był wikariuszem parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Jarocinie. W latach 2004– 2006 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2006-2011 studiował literaturę i teologię wczesnochrześcijańską w Istituto Patristico „Augustinianum” na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Od 2011 do 2018 roku był rektorem Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Jest wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego franciszkanów we Wronkach. Wykłada język łaciński, język grecki, język włoski, patrystykę i aleksandryjską interpretację Biblii oraz dialog chrześcijańsko-żydowski. Od 2012 do 2016 roku sprawował urząd definitora Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu. Od 2013 do 2016 roku pełnił funkcje dyrektora Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, a od 2014 do 2016 roku również funkcję dyrektora Franciszkańskiego Technikum w Toruniu. 12 maja 2016 roku został wybrany Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych-Franciszkanów w Polsce. Jest Konsultorem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. W 2017 roku został wybrany prezesem Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce oraz prezesem Konferencji Północno-słowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych. 26 października 2017 roku w Barcelonie został wybrany prezesem Unii Franciszkańskich Prowincjałów Europy (Unio Fratrum Minorum Europae).

filemon

Wikariusz: o. dr Filemon Tadeusz Janka OFM

W latach 1989-1995 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych (Katowice i Wronki). Tytuł magistra teologii uzyskał w 1995 r. na podstawie pracy Znaczenie wolności i wyzwolenia w społecznym nauczaniu Kościoła. Po święceniach kapłańskich (1995) przez rok był wikariuszem parafii pw. św. Bonawentury w Pakości k. Inowrocławia. W latach 1996-2002 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii filozofii na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczone stopniem naukowym doktora filozofii. W latach 2002-2003 studiował w Saint Bonaventure University w Olean (Nowy Jork, USA). Od roku 2003 wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych we Wronkach. W latach 2003-2009 rektor tegoż Seminarium. Wykłada także w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu oraz prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2009 – 2016 był prowincjałem Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Podczas kapituły w roku 2016 został wybrany wikariuszem prowincjalnym

Definitorzy:

o. prof. UAM dr hab. Borys Jacek Soiński OFM

o. mgr Daniel Zbigniew Szustak OFM

o. mgr Makary Krystian Warmuz OFM

o. mgr Sylwester Przemysław Brzeziński OFM

o. dr Jozue Marcin Misiak OFM