przejęcie parafii

i klasztoru

w szmotułach

W pierwszą sobotę miesiąca sierpnia, roku pańskiego 2020,
po 181 latach Bracia Mniejsi – franciszkanie przejęli kościół
i klasztor w Szamotułach. 

Przekazania kościoła i klasztoru, a także wprowadzenia nowego proboszcza i wikariusza parafialnego dokonał, w imieniu metropolity poznańskiego, biskup Damian Bryl,
Biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej. W tej uroczystości udział wzięli: minister Prowincjalny o. Bernard Marciniak,
z członkami zarządu prowincji św. Franciszka, a także bracia
z okolicznych klasztorów, m.in.: Poznania, Woźnik i Wronek,
jak również z Torunia i z austriackiego Dorbirn (przyjechał
o. Wacław, który urodził się i dorastał we Wronkach).
Wypada w tym miejscu wspomnieć o ojcu Benignym i Ojcu Salezym, którzy pochodzą z Szamotuł i dla których
ta uroczystość była szczególnym wydarzeniem.
Obecni byli również poprzedni duszpasterze parafii z Ks. kan. Piotrem Mametem, ustępującym proboszczem na czele, a także licznie zgromadzeni wierni. 

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki mianował proboszczem parafii św. Krzyża o. Eryka Katulskiego, który będzie również przełożonym zakonnej wspólnoty,
a wikariuszem o. Iwo Hoefta.
Do wspólnoty franciszkańskiej należą również:
O. Tyberiusz Nitkiewicz, który będzie odpowiedzialny za sprawy remontowe związane z klasztorem i neoprezbiter o. Ksawery Bolek, który będzie katechetą. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które w swoim domu przygotowały poczęstunek dla uczestników tej uroczystości.

o. Justyn Berus ofm

zdjęcia

szamotuły