PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW – CHIANCIANO TERME

Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał (Mk 9, 36-37). Ten fragment ewangeliczny towarzyszący liturgii, minionej już, 25. niedzieli zwykłej w ciągu roku doskonale koresponduje również z wydarzeniem przyjmowania kandydatów w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza.

W rzeczoną niedzielę bowiem, podczas liturgii mszy świętej, sprawowanej przez ojca Norberta Suhaka OFM, dwóch chłopców – Giacomo i Gaetano – przyjęto do grona ministrantów w Sanktuarium świętego Antoniego w Chianciano Terme. W obecności zgromadzonych na Eucharystii wiernych oraz posługujących duszpasterzy aspiranci zostali oficjalnie przedstawieni, po czym złożyli przyrzeczenia i licząc przede wszystkim na Bożą pomoc zobowiązali się do sumiennego wypełniania obowiązków wynikających z służby przy ołtarzu, biorąc tym samym odpowiedzialność za to szczególne zadanie oraz, co za tym idzie, mając świadomość godności, jakiej dostąpili. Podczas mszy świętej miały miejsce również, jeśli można tak to określić, obłóczyny, jako że chłopcy otrzymali komże, uprzednio poświęcone przez ojca Norberta, które nałożyły na nich ich mamy. Gaetano i Giacomo zdecydowali się na dołączenie do szeregu ministrantów, aby służyć Chrystusowi, w imię którego zostali przyjęci, i aby poprzez własny przykład pokazać, że czas poświęcony Bogu nigdy nie jest czasem straconym, wręcz przeciwnie – zawsze obfitującym w najlepsze owoce. Uroczystości zakończyły się radosnym rinfresco, będącym także okazją do tego, by pożegnać się z ojcem Tytusem, który, po długoletniej pracy we Włoszech, wrócił do Polski.

Tekst i zdjęcia: Kacper Grys OFM