rada plenarna fzś regionu toskańskiego w sinalundze

Pokój i dobro!

W dniu 5 października br., w naszym klasztorze św. Bernardyna ze Sieny, zebrała się rada plenarna FZŚ regionu toskańskiego. W nowej kadencji, został wybrany radnym jeden z członków naszej lokalnej wspólnoty brat Guglielmo Mazzetti. Członkowie Rady najpierw zawierzyli podczas krótkiej adoracji przed naszą Matką Bożą czczoną w tytule ucieczki grzeszników, cały rok formacji braterskiej tercjarzy. Następnie, poświęcili całe przedpołudnie na programowaniu roku formacji oraz spotkań tercjarskich w Toskanii. W obradach tych uczestniczyli asystenci różnych rodzin naszego Zakonu: OFM, OFM Cap i OFM Conv.

Po zakończonych obradach, Rada posiliła się, razem z lokalną wspólnotą FZŚ, która przygotowała posiłek.

 

Tekst: Chryzostom J. Fryc ofm

 

zdjęcia

sinalunga