Relacja z poszukiwań

służebnic Bożych

Sióstr Katarzynek

Pokój i Dobro

W piątek 30. października 2020 roku, po dwóch tygodniach poszukiwań, przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zakończyliśmy czynności poszukiwawczo-badawcze służebnic Bożych sióstr katarzynek: Krzysztofy Marty Klomfass, Liberii Marii Dominik i Generosy Marii Bolz, które w 1945 roku zostały zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej w Olsztynie. Siostry były pochowanych bez mogił na dawnym cmentarzu
a obecnie w Parku Miejskim w Olsztynie.

Siostry ze Zgromadzenia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy są przykładem bohaterstwa i świętości życia. Zginęły, bo stanęły w obronie życia innych ludzi, a także wiary, godności
i czystości. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny sióstr – męczennic, dlatego Stolica Apostolska zleciła ustalenie miejsc pochówku zamordowanych zakonnic i przeniesienie ich w godne miejsce. W najbliższych dniach czeka nas identyfikacja znalezionych sióstr i innych osób (DNA), która zostanie przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku. 

Kolejnym miejscem naszych poszukiwań, które rozpoczną
się w listopadzie, będzie cmentarz w Ornecie.
Tam również zamordowane siostry nie mają swoich mogił. Znamy,  w przybliżeniu, miejsce gdzie należy ich szukać. Żołnierze sowieccy traktowali zakonnice z wyjątkowym okrucieństwem. Za wiarę chrześcijańską były długo więzione,
torturowane i gwałcone, a na koniec brutalnie zamordowane. Osoby, które znały te siostry, dawały świadectwo o bohaterskim przykładzie ich życia i wiary. Wierni, już od momentu śmierci zakonnic, modlili się za ich wstawiennictwem wypraszając łaski Boże dla siebie i innych.

tekst: Arkadiusz Czaja OFM
zdjęcia: zbiory własne i IPN

zdjęcia

Olsztyn