Śiostra Śmierć

śp. O. Grzegorz Bernard


Błoch OFM

O. dr Grzegorz Bernard Błoch zmarł 19.10.2020 r.
Urodził się 9.08.1933 r. w Gościeradzu, woj. kujawsko-pomorskie. Do Zakonu Braci Mniejszych w Prowincji Wniebowzięcia NMP wstąpił 20.08.1952, pierwsze śluby złożył 26.08.1953,
śluby wieczyste 15.12.1956,
święcenia kapłańskie otrzymał 14.08.1958.

W latach1959-1963 studiował filozofię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując w 1963 tytuł magistra filozofii na podstawie pracy pt. Unitarna teoria świata
a różnorodność schematów biologicznych
. Stopień naukowy doktora filozofii uzyskał w 1972 na podstawie rozprawy
pt. Fenomenologia ewolucji w ujęciu ks. Piotra Teilharda de Chardin. Próba analizy epistemologicznej i metodologicznej.

W latach 1969-1991 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Opolu i Katowicach.
Od 1976-1979 pracował w Międzynarodowej Komisji Szkotystycznej w Rzymie, a w latach 1981-1986 był wykładowcą Pontificium Athenaeum Antonianum w Rzymie.

Od 1991 r., od chwili powstania nowej prowincji,
został wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych we Wronkach.

Przebywał w różnych klasztorach obu prowincji.
Był zaangażowany w ruch ekologiczny oraz misyjny. Podejmował także prace rekolekcyjno – misyjne.

Ostatnie lata mieszkał w klasztorze poznańskim.
Zmarły miał 87 lat, w zakonie przeżył 68 lat,
w kapłaństwie 62 lata.

o. Benigny Piechota OFM

śp. o. Grzegorz OFM

Poznań