Spotkanie JPIC w Meksyku

W dniach 9-16 kwietnia, w miejscowości Guadalajara w Meksyku, odbyło się międzynarodowe spotkanie JPIC (Sprawiedliwość ,Pokój, Integracja Stworzenia) na temat „Migracja, przyczyny, mury i franciszkańskie perspektywy”. Organizatorem spotkania było biuro JPIC przy Kurii Generalnej w Rzymie. Przez osiem dni ponad 50-cioro uczestników spotkania, przede wszystkim Braci Mniejszych – Franciszkanów oraz członków FZŚ, przyglądało się problemowi migracji na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej. W trakcie szeregu wykładów, prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich oraz przedstawicieli z Centrum Praw Człowieka, próbowano zrozumieć na czym polega fenomen migracji, jakie są jej główne przyczyny oraz jak Zakon może pomóc migrantom. Jedno popołudnie poświęcone zostało spotkaniu z 50 migrantami w ośrodku dla uchodźców i migrantów, gdzie otrzymują konkretną pomoc od państwa i wolontariuszy. Oczekują tam m.in. na dokumenty ułatwiające im legalne przebywanie na terenie Meksyku i przedostanie się do USA.

Spotkanie w Meksyku ma zaowocować dokumentem wydanym przez biuro JPIC w Rzymie. Mają się w nim znaleźć sugestie dotyczące wyzwań jakie stoją przed naszym Zakonem w kontekście problemu migracji.

Uczestnikiem wyżej wspomnianego spotkania i zarazem reprezentantem Konferencji Północno-Słowiańskiej był o. Maciej Olszewski z prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu – koordynator SPOS.

Ciekawostką , na zdjęciach, jest strój członków FZŚ w Meksyku, są to: cingulum i „szkaplerz”.