II Ogólnopolski Festiwal Chórów w Miłakowie

Święto muzyki chóralnej

II Ogólnopolski Festiwal Chórów w Miłakowie

Miłakowo kolejny raz stało się miejscem wielkiego wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim, a to za przyczyną festiwalu chórów, który wpisuje się w artystyczną mapę naszego kraju. W niedzielę 9 czerwca 2019 roku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego odbył się „II Ogólnopolski Festiwal Chórów”. Wydarzenie to zaliczono do jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszej Ojczyźnie. Inicjatywa ta, jak i profesjonalna organizacja oraz renoma zaproszonych chórów spowodowała, że festiwal stał się prestiżowy. Popłynęły do organizatorów, jakimi byli Franciszkanie wraz z Stowarzyszeniem im. o. Władysława Włodyki, słowa uznania od władz kościelnych i państwowych, a także od znanych osób z dziedziny sztuki i polityki. Patronat nad imprezą otoczyło wiele instytucji religijnych i państwowych. Nowatorskim pomysłem organizatorów była formuła festiwalu, polegająca na tym, że z racji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, każdy uczestniczący chór w festiwalu został ogłoszony zwycięzcą. Natomiast każdy chórzysta biorący udział w festiwalu otrzymał nagrodę, ufundowaną przez wiele osób i instytucji: od Franciszkanów, Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Radnych Powiatu Ostródzkiego, Votum – Szulich oraz Travel Show Estrada. Należy podkreślić, że wszystkie występy stały na wysokim poziomie przygotowania i kunsztu artystycznego. Poziom ten wynikał z tego, że uczestniczące w festiwalu chóry należą do renomowanych i nagradzanych na festiwalach krajowych oraz międzynarodowych.

Święto chórów rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w przepięknym XIV. wiecznym kościele pw. św. Elżbiety i św. Wojciecha w Miłakowie. Eucharystii przewodniczył o. Manswet Rzepka wieloletni misjonarz w Afryce Północnej, a także o. Arkadiusz Czaja – gwardian klasztoru w Miłakowie, ks. kan. Kazimierz Lewandowicz, Ks. kan. Karol Święcki i ks. kan. Janusz Koniec. Modlono się za wszystkich uczestników festiwalu jak i w intencji Policji z racji 100. rocznicy istnienia, jaką w tym roku obchodzi oraz w intencji ich rodzin. Z tej to okazji organizatorzy festiwalu zaprosili Chór Policji, który uświetnił uroczystą Mszę Świętą. Oprawę liturgiczną i muzyczną w czasie Eucharystii wykonał Chór Garnizonu Policji Warmińsko-Mazurskiego. Kościół wypełnił się wiernymi po brzegi. Na uroczystości przybyły także osoby z odległych miejsc nawet z Warszawy, by uczestniczyć w tym szczególnym święcie. Po Mszy Świętej odbyła się część artystyczna, którą otworzył o. Arkadiusz, główny organizator i pomysłodawca festiwalu, a zarazem były wieloletni artysta polskiej estrady. Część artystyczną festiwalu poprowadziła Honorata Siergun, ceniona i znana dyrygentka, a także Henryk Zalewa, były burmistrz miasta Miłakowa. W tak dostojnym gronie prezenterów rozpoczęły się występy chórów. Każdy z chóru przed występem został zaprezentowany pod kontem historii i dokonań.

Jako pierwszy wystąpił Chór Garnizonu Policji Warmińsko-Mazurskiego pod kierunkiem Małgorzaty Górskiej – Dubrownik. Należy podkreślić, że chór Policji jest cenionym chórem w Polsce, który uświetnia najważniejsze wydarzenia w naszej Ojczyźnie. Chór poprzez śpiew połączony z muzyką organową uświetnił liturgię Mszy Świętej, a także część festiwalową. Obecność na festiwalu ma podwójne znaczenie, ponieważ w obecnym roku obchodzą oni 100. rocznicę powstania, co też podkreślił w swoim przemówieniu nadkom. Marcin Danowski z Ostródy. Wielki kunszt artystyczny Pani Dyrygent, która z wielką lekkością i gracją wprowadzała słuchaczy w świat wzruszeń wyłaniających się z prezentowanych utworów patriotycznych i religijnych. Profesjonalizm i perfekcyjność wykonywanych utworów przeplatał się z pięknem, kreując głębokie doznania duchowe i artystyczne. Odpowiedzią słuchaczy na wykonane pieśni były długotrwałe oklaski w postawie stojącej. Chór wykonał następujące utwory: „Rota”, „Gaude Mater Polonia”, „Modlitwa o Pokój”, „Boże coś Polskę”, „Rozszumiały się wierzby płaczące” oraz „Taki Kraj”.

Po chórze policyjnym zaprezentował swój repertuar Chór „Chorał” z Morąga, pod kierunkiem dyrygenta Jerzego Mudrego, znanego i cenionego w środowisku artystycznym. Znany jest również jako prowadzący zespół folklorystyczny „Warmianki” z Miłakowa, który zdobywa wiele nagród na konkursach. Charyzma muzyczna, jaką posiada Maestro promieniuje na wszystkie osoby w chórze jak i na słuchaczy. Zauważa się w osobie dyrygenta duże doświadczenie sceniczne i profesjonalizm, połączony z poczuciem humoru, który dodaje blasku występom. W ich prezentowanych pieśniach widać wielką swobodę i lekkość artystyczną, co daje odczucie piękna w osobie słuchającej. Natomiast z utworów religijnych i patriotycznych Maestro wydobywa ich głębię. Chór wykonał repertuar: „Duch i Ogień”, „O Panie mój”, „Cześć polskiej ziemi”, a na bis „Jak to na wojence ładnie”.

Kolejnym Chórem, który wystąpił w czasie festiwalu był żeński chór „Passionata” z Morąga. Obserwując ich występ miało się wrażenie, że traktują sztukę śpiewu, jako wielką przyjemność i czynią to z ogromnym entuzjazmem, co widać w prezentowanych utworach oraz w doborze repertuaru. Jak same to podkreślały wspólne śpiewanie pomaga im zgłębiać coraz to „nowe tajniki świata dźwięków”. Dyrygentką chóru jest Ewa Łuszcz, której mistrzowski kunszt widać było od pierwszych chwil. Profesjonalizm artystki łączył się z poszukiwaniem nowych doznań muzycznych, co kieruje ją na płaszczyznę nowych odkryć w dziedzinie muzyki. Nazwa chóru w pełni odzwierciedla główne cele, jakim jest pasja do muzyki oraz tworzenie czegoś nowego, co prowadzi do ubogacenia słuchacza, który jest przenoszony w świat doznań muzycznych. Należy podkreślić, że chór pod kierunkiem Ewy Łuszcz, zdobył wiele nagród na prestiżowych konkursach. Chór wykonał następujące pieśni: Psalm XXIX; „Tourdion” francuska pieśń z XVI wieku; „Ergen deda” bułgarska pieśń ludowa; a na bis „Siyahamba” chrześcijańska pieśń religijna, w tłumaczeniu „Marsz w świetle Boga”. W czasie występu wykorzystano instrumenty muzyczne: cajon i djembe, które jeszcze bardziej wyeksponowały wykonywane utwory.

Jako ostatni wystąpił Chór „Oremus” działający przy klasztorze franciszkańskim i Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie. Chór pod kierunkiem dyrygent Honoraty Siergun zdobył już uznanie w środowisku artystycznym, a jest to wynik profesjonalnego podejścia artystki, jak i chórzystów do sztuki, jaką jest śpiew chóralny. Widać nowatorskie ukierunkowanie chóru na współczesne nurty muzyczne, a jednocześnie nie zamykanie się na poszukiwanie nowych „odkryć” w muzyce chóralnej co nadaje mu nowego obrazu dźwiękowego. Zauważalne jest uzewnętrznienie w prezentowanych utworach ich głębi przekazu, jakie zawierają w sobie, nie pomijając waloru piękna oraz radości, a z drugiej strony zaobserwuje się kreatywność na płaszczyźnie muzycznej przy wykonywaniu tychże pieśni. Pani Dyrygent przenosi słuchacza w sferę przygody z dźwiękiem, który to dźwięk staje się nośnikiem określonych wartości związanych z muzyką. W osobie dyrygentki widać duży potencjał twórczy i wielki talent, który z roku na rok nabiera blasku i co odzwierciedla się w zdobywanych przez chór kolejnych doświadczeń oraz laurów w prestiżowych konkursach. Na podkreślenie zasługuje ciekawy dobór pieśni, który w pełni harmonizuje z całością, jak i wkomponowuje się w cel wydarzenia, tworząc piękną mozaikę, wplatającą się w współczesną sztukę muzyczną. Chór zaprezentował pieśni: „Per Crucem”; „Ballada o Rotmistrzu Pileckim”; „Nocka szumiała”. A na bis chór wykonał Hymn Matki Bożej Gietrzwałdzkiej połączony z Hymnem Matki Bożej Pokoju z Medjugorie.

Miłakowo zgromadziło w czasie festiwalu znane i cenione w Polsce, a także na arenie międzynarodowej chóry. Ubogaciły one swoim śpiewem słuchaczy, którzy gromkimi oklaskami dziękowali za piękne wykonane pieśni religijne i patriotyczne. Wyrazy wdzięczności płynęły także za przeżycia i wzruszenia, jakie towarzyszyły podczas słuchania wykonywanych utworów. Na zakończenie o. Arkadiusz podziękował wszystkim chórom za uczestnictwo i za ubogacenie śpiewem, udzielając chórzystom i słuchaczom Bożego błogosławieństwa.

  Bożenna