Święto patronalne WSD

W czwartek, 8. Listopada, obchodziliśmy wspomnienie błogosławionego Jana Dunsa Szkota, franciszkanina, wielkiego filozofa, Patrona naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Uroczystej Mszy Świętej, z okazji patronalnego święta naszej uczelni, przewodniczył Minister Prowincjalny, o. dr Bernard Marciniak, który wygłosił również słowo do wiernych zgromadzonych na wieczornej Liturgii.

Prowincjał w swojej homilii nakreślił przełomowe fakty z życia błogosławionego zakonnika, przybliżył jego pracę oraz wskazał na ciągłą aktualność wielu myśli Doktora Subtelnego i Doktora Maryjnego również dla naszego osobistego intelektualno-duchowego rozwoju. Po Mszy Świętej została odmówiona litania ku czci Błogosławionego Jana Dunsa, a następnie uroczycie odśpiewano hymn franciszkański.