Tag wpisu: doktorat

Kolejny tytuł naukowy Doktora w naszej Prowincji

Dnia 22 lipca 2020 r. przełożony klasztoru w Sinalunga (Włochy) O. Chryzostom J. Fryc. zdobył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, naukowy tytuł Doktora Prawa kanonicznego. Obrona pracy była niecodzienna, ponieważ ze względu na pandemie COVID-19, odbyła się ona w formie zdalnej (on line). Temat doktoratu O. Chryzostoma w tłumaczeniu na język polski brzmi: Instytucja postulatu w Konferencji Północno-Słowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych (L’istituzione del postulato nella Conferenza Nord-Slavica dell’Ordine dei Frati Minori).

1/1