Tag wpisu: Działalność naukowa

Sympozjum naukowe w Pakości – zaproszenie

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Noc muzeów w Pakości

Wielkopostne warsztaty liturgiczno – muzyczne w Pakości

Strona internetowa o. dra Jakuba Waszkowiaka o Piśmie Świętym

Zapraszam osoby, które nie mają byt wiele czasu na czytanie, a jednak chcą poznać lepiej Pismo Święte

3/3