Tag wpisu: IV część

„Niezwykli franciszkanie XX/XXI stulecia”, część czwarta

Ukazała się kolejna – czwarta już część „Niezwykłych franciszkanów XX/XXI stulecia”. Zawiera ona biogramy 19 braci mniejszych z Polski (reprezentowane są wszystkie prowincje) i z zagranicy.

1/1