Tag wpisu: prezbiterat

Święcenia kapłańskie 2020

W czwartym tygodniu Okresu W ielkanocnego, w czasie którego Kościół modli się o nowe powołania do służby Bożej, dokładnie 07 maja 2020 r., dwóch braci diakonów: January Mariusz Grochowy z parafii pw. św. Barbary w Buczu (arch. poznańska) oraz Ksawery Przemysław Bolek z parafii pw. św. Józefa w Środzie Wielkopolskiej (arch. poznańska), z rąk bpa Damiana Bryla, otrzymało święcenia prezbiteratu.

1/1