Tag wpisu: Publikacja

Nowa publikacja o. Mateusza J. Wierzbickiego OFM

Ukazał się kolejny, liczący 1107 stron, tom kwestii dyskutowanych pierwszego mistrza szkoły franciszkańskiej Aleksandra z Hales, pochodzących z tzw. okresu «Postquam fuit frater», tj. z lat 1236/45, kiedy to Aleksander, jako profesor Uniwersytetu paryskiego, wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych przenosząc tam swoją katedrę teologii i włączając tym samym studium franciszkańskie do struktur uniwersyteckich…

NOWA KSIĄŻKA „Niezwykli franciszkanie XX/XXI stulecia”

„Niezwykli franciszkanie XX/XXI stulecia, część trzecia”, to nowa książka wydana przez naszą Prowincję.
.

2/2