Tag wpisu: San Damiano

Krzyż San Damiano zatrzymał się w Sinalundze…

Nasza wspólnota tercjarska miała gościć przez tylko dwa tygodnie, od 24 października do 7 listopada 2020, kopię krzyża San Damiano. Ponieważ we Włoszech utrzymuje się duża liczba zarażonych, władze regionalne FZŚ zdecydowały zatrzymać chwilowo dalszą peregrynację Krzyża w innych wspólnotach. W ten sposób otrzymaliśmy od Boga, za pośrednictwem św. Franciszka, dodatkowy czas łaski, bo Ikona San Damiano pozostaje w naszym konwencie na czas bliżej nieokreślony.

Peregrynacja Krzyża Świętego Damiana w Sinalundze

W sobotę 23 października br. dotarła do naszej wspólnoty kopia ikony Krzyża San Damiano. Kopia ta peregrynuje, z przerwami spowodowanymi przez Covid – 19, po wspólnotach FZŚ Toskanii już od zeszłego roku, aby podkreślić zbliżającą się rocznicę 800-lecia Reguły życia franciszkańskiego. Obecność tego specyficznego Krzyża ma pobudzić wiarę, odwagę, zaangażowanie oraz umocnić tercjarzy i nas wszystkich, w wypełnianiu woli Bożej, odpowiadając sobie na pytanie, które zadawał św. Biedaczyna. Mamy, zaczynając od spotkania z Chrystusem na krzyżu, odbudować i odnowić Jego dom, którym jest Kościół.

Peregrynacja Krzyża Świętego Damiana w Toskanii

„Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat dla mnie stał się ukrzyżowany, a ja dla świata”. Te słowa zaczerpnięte z kanonicznego Listu świętego Pawła do Galatów (6,14) znakomicie korespondują z wydarzeniem, jakie w ostatnim czasie przeżywała społeczność Chianciano Terme, przede wszystkim zaś tercjarze.

3/3