Tag wpisu: Siostra Śmierć

Siostra Śmierć – śp. o. Grzegorz Bernard Błoch OFM

19 października 2020 roku, o godz. 18.15, w wieku 87 lat, w 67 roku życia zakonnego i 62 roku kapłaństwa, zmarł w klasztorze w Poznaniu

śp. O. Grzegorz Bernard Błoch OFM.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie!

Pogrzeb śp. o. Feliksa Chwiłkowskiego OFM

Dnia 6 października 2020 we Wronkach odbyła się uroczystość pogrzebowa śp. o. Feliksa Chwiłkowskiego

Siostra Śmierć – śp. o. Feliks Chwiłkowski OFM

W piątek, dnia 2 października 2020 r. zmarł w domu zakonnym Braci Mniejszych –
Franciszkanów we Wronkach, śp. o. Feliks Stanisław Chwiłkowski OFM. Miał 88 lat w
zakonie przeżył 71 lat, a w kapłaństwie 65.

Pogrzeb br. Czesława Serka

W Wielki Poniedziałek w klasztorze w Józefowie zmarł nasz współbrat brat Czesław Serek (1940-2020). Ceremonie pogrzebowe odbyły się w Wielką Środę o godz. 11.00. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył Prowincjał o. dr Bernard Marciniak, natomiast homilię wygłosił o. Klaudiusz Michalski.

Siostra Śmierć

Dnia 24 października 2019 roku zmarł tragicznie o. Władysław Wiesław Brzeziński, w wieku 56 lat, w 26 roku kapłaństwa, w 32 roku życia zakonnego.

6/6