Tag wpisu: Śluby wieczyste

Probacja 2020

W dniach od 28 czerwca do 11 lipca br. w Dursztynie, odbyła się międzyprowincjalna probacja, czyli zgrupowanie młodych braci przygotowujących się do złożenia ślubów wieczystych w Zakonie Braci Mniejszych.

Śluby wieczyste Braci Alumnów

Dnia 8. grudnia 2019 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w kościele Zwiastowania Pańskiego we Wronkach, odbyła się Profesja Wieczysta czterech braci kleryków z naszego franciszkańskiego seminarium.

Włączenie braci do grona wspólnoty zakonnej

W ubiegłą sobotę, 8. grudnia, trzej bracia klerycy: Wojciech Śpiegowski, January Grochowy i Ksawery Bolek w kościele klasztornym we Wronkach ślubowali przed Bogiem dozgonne życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.
.

3/3