Thaddée Matura OFM

"Moja droga


franciszkańska"

Thaddée Matura OFM, Moja droga franciszkańska, Poznań 2020, ss. 66, nlb.1.

Na prośbę Współbraci z Prowincji Matki Boskiej Anielskiej zostały wydane w formie osobnej odbitki wspomnienia o. Tadeusza Matury pt. „Moja droga franciszkańska” opublikowane w 29. tomie „Studiów Franciszkańskich”.

Ojciec Tadeusz Matura należał do grona najlepszych znawców św. Franciszka i charyzmatu franciszkańskiego. Jest autorem ponad dwudziestu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych św. Franciszkowi z Asyżu i duchowości franciszkańskiej przetłumaczonych na wiele języków europejskich a nawet tak egzotycznych jak chiński, japoński
i  arabski. W języku polskim ukazało się kilka jego książek
i artykułów.

o. Salezy Tomczak OFM

zdjęcia

poznań