Transitus św. Franciszka z Asyżu w Sinalundze

Pokój i dobro!

We wszystkich naszych klasztorach, 3 października, w wigilię śmierci św. Franciszka, gromadzimy się na nabożeństwie zwanym „Transitus”, upamiętniającym śmierć Biedaczyny z Asyżu.

Św. Bonawentura w „Życiorysie większym” napisał, że św. Franciszek tuż przed śmiercią przywołał do siebie braci, pobłogosławił ich. Polecił im, by trwali w bojaźni Bożej. Poprosił o odczytanie fragmentu Ewangelii wg św. Jana, rozpoczynającego się od słów „Było to przed Świętem Paschy…” (J 13,1). Następnie zaczął odmawiać Psalm 142 „Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana”, a swoje życie zakończył mówiąc: „Na mnie czekają sprawiedliwi, aż mnie wynagrodzisz”.

Jak co roku, nabożeństwo wraz z braćmi z naszej wspólnoty, przygotował Franciszkański Zakon Świeckich, Młodzież Franciszkańska oraz chór św. Marcina. Nowością był udział członków FZŚ z Lucignano (prowincja Arezzo), którzy prowadzeni przez naszych braci kapucynów, nie znali tego nabożeństwa.

Licznie zgromadzony Lud w naszym sanktuarium przypominał sobie ostatnie chwile życia św. Franciszka i dziękował za tego niezwykłego Świętego, który do końca ukochał Boga i wszystkie stworzenia, a nawet śmierć nazywał swoją siostrą, która prowadzi ludzi do Stwórcy.

Nabożeństwo zakończyło się uroczystym błogosławieństwem, uczczeniem relikwie naszego Zakonodawcy oraz konsumpcją ulubionych ciasteczek św. Franciszka, przygotowanych według recepty brata Jakobiny.

Bracia z Sinalungi

Całą relację można obejrzeć w galerii zdjęć pod adresem:

  http://madonnadelrifugio.it/galeria/?aid1=2755217761164738

zdjęcia

sinalunga