UKAZAŁ SIĘ 28. TOM „STUDIÓW FRANCISZKAŃSKICH”

UKAZAŁ SIĘ 28. TOM „STUDIÓW FRANCISZKAŃSKICH” Otwiera go tradycyjnie dział DOKUMENTY, w którym publikujemy trzy teksty papieża Franciszka. Są to dwa przemówienia skierowane do różnych odbiorców i list adresowany do biskupa Asyżu, Domenico Sorrentino, z okazji inauguracji nowego sanktuarium Obnażenia św. Franciszka. Wśród artykułów o tematyce filozoficznej i teologicznej mamy tekst poświęcony autonomii i wolności człowieka, napisany z okazji 25. rocznicy opublikowania przez papieża św. Jana Pawła II encykliki „Veritatis splendor” oraz artykuł, w którym Autor podejmuje delikatny temat stosunku św. Maksymiliana M. Kolbego do Żydów. W streszczeniu tego artykułu czytamy: „Działalność o. Kolbego w żadnej mierze nie była antysemicka, tym niemniej pewne grona czytelników, zwłaszcza prawicowych, mogły z lektury czasopism niepokalanowskich czerpać pożywkę dla swych fobii i antysemityzmu”. Zarówno Pisma św. Franciszka jak i św. Klary były mocno osadzone w Biblii. Potwierdzenie tego znajdujemy w artykule „Nawiązanie do Księgi Psalmów w Pismach św. Klary z Asyżu”. W innym artykule Autor ukazuje Czytelnikowi postać bł. Gabriela Marii Allegry jako czciciela bł. Jana Dunsa Szkota i propagatora jego myśli. Na łamach prezentowanego numeru jest także obecna tematyka bonawenturiańska i honoracka. Chodzi o artykuły: „Bonawenturiańska teoria transcendentaliów. Zarys problemu” oraz „Nieustanne pragnienie świętości o. Honorata Koźmińskiego i gotowość do ciągłego nawracania w oparciu o Testament duchowy”. Tom ubogacają artykuły z pogranicza psychologii („Komu należy przebaczyć? Aspekty psychologiczne przebaczenia i pojednania”) oraz biblistyki („Formacja uczniów w świetle Łukaszowej perykopy 5, 1-11”).
W okresie PRL-u Kościół katolicki był wyjątkowo brutalnie prześladowany. Na celowniku władz komunistycznych były zakony i zgromadzenia zakonne. Jedną z najbardziej drastycznych form represji była przymusowa ewakuacja sióstr zakonnych z terenu Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Temu zagadnieniu jest poświęcony artykuł „Komunistyczny obóz internowania i pracy sióstr elżbietanek w Kobylinie”. Dwa teksty są kontynuacją artykułów z poprzednich tomów („Wkład kapucynów w życie Kościoła na ziemiach odzyskanych w latach 1945-1951 na przykładzie administracji apostolskiej w Gorzowie Wlkp. Część trzecia” oraz „Wspomnienia z lat 1939-1955 bernardyna Alfonsa Śmigla OFM [1914-1993], cz. 2: lata 1944-1955”). Historia sztuki jest reprezentowana przez dwa artykuły: „Triumphus Sapientae – jako przykład apoteozy franciszkańskiej maryjnej myśli filozoficzno-teologicznej” i „Regula et Vita. Przyczynek do badań nad siedemnastowiecznym malarstwem bernardyńskim”. Jeden z artykułów jest poświęcony tematyce klariańskiej („Organizacja życia wewnętrznego w klasztorze klarysek wrocławskich według potrydenckich konstytucji z 1677 r.”). Kolejne dwa artykuły o tematyce historycznej dotyczą dziejów klasztoru bernardynów w Jarmolińcach na Podolu i 80-leciu istnienia Komisji Szkotystycznej.
Z okazji setnej rocznicy urodzin o. prof. Virgilio Corbo OFM Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Komisariatem Ziemi Świętej (Kraków) zorganizował konferencję naukową poświęconą temu wybitnemu archeologowi franciszkańskiemu. Informacja o tym wydarzeniu zamieszczona jest w KRONICE.
Bogato prezentuje się dział RECENZJE I OMÓWIENIA. Znalazły się tam informacje o 18 krajowych i zagranicznych publikacjach książkowych o tematyce franciszkańskiej.
W 28. tomie „Studiów Franciszkańskich” publikujemy nekrologi trzech braci mniejszych zasłużonych dla Kościoła i Rodziny Franciszkańskiej. Są to: biskup z Kazachstanu Henryk Teofil Howaniec, Éloi Leclerc – autor wielu książek i artykułów o tematyce franciszkańskiej i Jerzy Józef Łakomiak – misjonarz w Argentynie.
Na okładce prezentowanego tomu znajduje się inicjał przedstawiający grupę zakonników franciszkańskich śpiewających Officium Divinum, który pochodzi ze zbiorów Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.