_52_2660

VI Woźnicki Koncert Bożonarodzeniowy

W niedzielę 29 grudnia 2019 r. o godzinie 18.00 w woźnickim kościele pw. Stygmatów św. Franciszka odbył się wznowiony, VI już Woźnicki Koncert Bożonarodzeniowy. Koncert poprowadził p. Krzysztof Borowiak. Rozpoczęła go wykonana  przez Zosię Borowik, której na skrzypcach towarzyszyła Zuzia Matysiak, kolęda Lulajże Jezuniu. Po przywitaniu artystów i publiczności, pastorałkę Uciekali zaśpiewała Jagoda Konewka. Następnie usłyszeliśmy kolędę Noel w wykonaniu p. Aleksandry Borowiak. A potem usłyszeliśmy zaśpiewaną przez siostry Jagodę i Natalię Konewkówne wzruszającą Kolędę dla nieobecnych… i nie jedna łza spłynęła na wspomnienie tych, których z nami już nie ma.  Na zakończenie tej części koncertu obecni, śpiewając Przekażcie sobie wszyscy, chwyciwszy się za ręce, przekazali sobie znak pokoju.

            Podobnie jak na poprzednich koncertach na zakończenie nie mogło zabraknąć Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego pod batutą wspaniałej p. Renaty Kubale. Rozpoczęła ona swój występ od wykonania preludium do utworu „Te Deum” Marca-Antoine’a Charpentirea, będącym oficjalnym utworem zapowiadającym konkurs Eurowizji. A potem przez pół godziny, obecni w kościele uczestniczyli w prawdziwej uczcie dla melomanów, kolędy, wśród których Feliz navidad a także utwory muzyki rozrywkowej, a na zakończenie tak, jak na noworocznych koncertach wiedeńskich, brawurowo zagrany, skomponowany przez Johanna Straussa, Marsz Radetzkiego. Podobnie jak we Wiedniu, także we Woźnikach,  publiczność wstała, klaszcząc w rytm porywającej muzyki. Wielkie słowa uznania dla wspaniałej Grodziskiej Orkiestry Dętej i jej znakomitej dyrygentki p. Renaty Kubale koncertującej ze swoim mężem i córkami.  Na zakończenie koncertu wykonawcom i przybyłym wiernym podziękował woźnicki gwardian o. Patryk Stryk. Rozstając się do przyszłego roku, wszyscy wspólnie zaśpiewali Bóg się rodzi z jej ostatnią zwrotką Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą.

o. Alojzy Pańczak OFM

zdjęcia

Woźniki