Wiosenne Dni formacji

W piątek i sobotę (8 i 9 marca) w Poznaniu i Toruniu odbyły się wiosenne Dni Formacji, których tematem był: „Zwyczaj w życiu zakonnym”. Prelegentem był o.Chryzostom Fryc OFM. Spotkanie miało na celu przybliżenie roli zwyczaju w naszym codziennym życiu franciszkańskim. We wstępie podkreślono, że prawo często opiera się na zwyczaju i zwyczaj uzupełnia prawo nie spisane. Sam zwyczaj może być zgodny z prawem, może istnieć obok prawa i być przeciwny prawu, ale akceptowalny. To społeczność (wspólnota) wyraża zgodę, aby zwyczaj mógł się rozwijać. Natomiast władza ustawodawcza sankcjonuje zrodzone i trwające w czasie zwyczaje. O. Chryzostom odnosząc się bezpośrednio do „Zwyczajnika” naszej Prowincji podkreślił, że powstał on z historii zwyczajów czterech wcześniej istniejących Prowincji. Pierwsza redakcja (ad experimentum) pochodzi z 1995 roku. Następnie na Kapitule w 1997 roku pojawił się nowy projekt, który został promulgowany przez o.Prowincjała. „Zwyczajnik” wrócił na Kapitułę w 2012 roku przed wszystkim, aby zwrócić uwagę Formatorom na wdrażanie tego dokumentu w czasie formacji początkowej. Postanowiono wtedy wydać odnowiony „Zwyczajnik” w nowym formacie i szacie graficznej. Kapituła w 2016 roku wróciła dalej do tworzenia nowej wersji. Ten ostatni tekst został zatwierdzony ale nie opublikowany. Z punktu widzenia prawnego jest milcząca zgoda na przestrzeganie ostatniej wersji z 2016 roku. Trzeba jednak podkreślić, – stwierdził Prelegent – że „Zwyczajnik” w odróżnieniu od Konstytucji i Statutów Partykularnych nie obowiązuje nas pod grzechem ciężkim (obowiązywalność pod grzechem lekkim). Na zakończenie przytoczyć warto fragment ze wstępu do „Zwyczajnika”: „Pytanie, jakie tradycje należy przekazywać młodym pokoleniom zadają sobie przede wszystkim Formatorzy, stąd Zwyczajnik ma za zadanie ujednolicić nasze praktyki, wyrugować przyzwyczajenia niewłaściwe, a także ukazać mądrość i bogactwo zwyczajów wszystkich Prowincji, z których stworzono naszą”. Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność o. Chryzostomowi za podjęte zagadnienia, wszystkim Braciom biorącym udział w spotkaniach i Braciom, którzy gościli nas w Poznaniu i Toruniu.

o.Klaudiusz Michalski
moderator formacji ciągłej