Wybór nowego definitorium

16.05.2016 o godzinie 18.00 oficjalnie ogłoszono wyniki głosowania nad składem nowego definitorium.

Definitorami zostali:

1. o. Dobiesław Nieradzik

2. o. Borys Soiński

3. o. Eliot Marecki

4. o. Klaudiusz Michalski

5. o. Hieronim Stypa

Następnie każdy z definitorów złożył przysięgę. Ojciec Prowincjał Bernard Marciniak podziękował poprzednim definitorom za współpracę, pomoc i zaangażowanie. Następnie przywitał nowy skład zarządu. Podczas kapituły prezydent Wejherowa pan Krzysztof Hildebrandt podziękował Prowicjałowi ojcu Bernardowi, Wikariuszowi prowincjalnemu ojcu Filemonowi oraz kustoszowi wejherowskiej kalwarii ojcu Danielowi za rozwój ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego i Kalwarii Wejherowskiej wręczając statuetki Jakuba Wejhera.