Życzenia wielkanocne Ministra Prowincjalnego

Ewangelista Jan mówi nam, że pierwszą osobą, która rozpoznała Zmartwychwstałego Jezusa, jest Maria Magdalena, kobieta pełna delikatności i czułości serca. Ale Chrystus objawił się również grupom osób, a nawet pięciuset braciom równocześnie, czyli ludziom o odmiennych temperamentach, o różnej historii życia i sytuacji moralnej. Ukrzyżowany, który zmartwychwstał, jednorodzony Syn Ojca, daje zatem zmartwychwstanie całej tej ludzkiej rzeszy, a dalej również braciom i siostrom z każdego czasu i każdej rasy. Każdy więc mężczyzna i każda kobieta tej ziemi może ujrzeć Zmartwychwstałego, jeśli tylko zechce Go szukać i zgodzi się, by być przez Niego szukanym.

Umiłowani
Siostry klaryski,
Współbracia w świętym naszym Ojcu Franciszku z Asyżu,

Z okazji świąt Wielkanocy życzę Wam i sobie samemu łaski pełnego mocy i pociechy spotkania ze Zmartwychwstałym Panem oraz odnowienia radości i nadziei!

Z darem serdecznej modlitwy,
o. Bernard Marciniak
minister prowincjalny

Poznań, Wielkanoc 2018